د ډاكټر خان تحريك مقاصد

اتفاق، امن او ترقي د غيرت سره

(١)     مورنۍ ژبه كښې زده كړه      د پوهى دپاره
(٢)     يو شان نصاب                    داتفاق دپاره
(٣)     دينى علمونه                       دامن دپاره
(٤)     سائنس او ټيكنالوجى            دفاعى او اقتصادى مضبوطيا دپاره

            پښتنو ورونړو د ډاكټر خان تحريك د ملګرو مقصد د اسلام او د انسانيت په خه توګه د خدمت دپاره دلر او بر پښتنو او د پښتنو مشرانو ته د اتفاق امن او ترقۍ سوچ وركول يا لار خودنه ده، چې په كومه طريقه به د پښتون قام، اتفاق، امن او ترقۍ طرف ته مخ شي ددې سره سره د پښتنو مشرانو دسودمنو قدمونو مرسته كول او د هغوي د غلطو فيصلو خلاف اواز اوچتول دي.
            ورونړو د ډاكټر خان تحريك د ملګرو په نظر كښې ټول انسانان د انسانيت له اړخه د الله تعالىٰ يو شان مخلوق دې، په انسانانو كښې قامونه،قبيلې د پيژندګلو دپاره دي او ژبه د هر قام قامى پيژندګلو يا شناختي كارډ دې.
            ورونړو څنګه چې په يو ملك كښې د مختلف كارونو د پاره مختلفې ادارې وي دغه شان دا دنيا د الله تعالىٰ يو ملك دې، او د قامونو كردار په دې ملك كښې د ادارو په شان دې. مطلب قامونه ددنيا ادارے او قبيلې يې څانګې دي او يقيناً چې څنګه په يو ملك كښې د يوې ادارې ډېر اهم كردار وي دغه شان په دنيا كښې د هر قام او قبيلې كردار ډير اهم دې. حٔكه خو حضورﷺ فرمائيلې دي.
            چا چې د خپل نسب نه انكار اوكړو هغه ملعون (لعنتي) دې.
            ورونړو هم دا وجه ده چې د ډاكټر خان تحريك ملګري دپښتون قام، داتفاق،امن او ترقۍ دپاره د تير دوه زره شپږ(٢٠٠٦) راڅې تر خپله وسه كار كوي، او تر ننه ېې په پښتنو كښې د اتفاق، امن او ترقۍ سوچ خورولو د پاره په لكونو لاس پانړې (پمفلټ) او په ګنړ شمير كتابونه ويشلي دي او په ګنړو ښارونو كښې په دې خبره د پښتنو سره ناستې كوي چې كه چرې پښتانه خپل حٔان او خپل قام مضبوط ليدل غواړى نو دې د پاره دوي ته په دے يو څو خبرو د كلك عمل ضرورت دې.


(١)       د پوهې دپاره په مورنۍ ژبه كښې د تعليم     
(٢)       د سوچ يو كولو دپاره يو شان نصاب
(٣)       دامن دپاره دديني علمونو  
(٤)       ددفاعي او اقتصادي مضبوطيا دپاره دسائنس او ټيكنالوجۍ.


            ورونړو دلته دا خبره ښكاره كول ضروري ده چې ډاكټر خان تحريك ديوې سياسي پارټې يا د يوې اين جې او (NGO)په مرسته  نه دې ژوندې، بلكې دا تحريك د تحريك د خپلو ملګرو د حٔاني او مالي مرستې سره ژوندې دې، او انشاء الله تعالىٰ ژوندې به وي. الله تعالىٰ دې زمونږ په ملګرو او كار كښې بركت واچوي چې د پښتنو د حق د پاره آواز اوچت كړي چې دا قام د نړئۍ يو مضبوط قام جوړ شي او په خه توګه د اسلام او انسانيت خدمت اوكړي.