ته خواست ANP

زمونږ خوږو مشرانو! طمع لرو چې تاسو به زمونږ رښتيا خبرې بدې نه ګنړئ. خوږو مشرانو تاسو چې د پښتونخوا په اووه (٧) ضلعو كښې هندكو په نصاب كښې د شاملولو كومه فيصله كړې ده په دې يو حٔل بيا سوچ پكار دى.
خوږو مشرانو! تاسو وايئ چې د بل د ژبې او قام احترام پكار دى، ښه خبره ده، خو اول خو دا اوګورئ چې دغه ژبه يا قام د دوى دى هم او كه نه. تاسو چې چا ته احتراماً يو څيز وركوئ نو دا كتل ضرورى دى چې آيا دغه څيز د هغوى حق دى او كه د بل په حق ناجائزه قبضه كوى. دويمه خبره دا ده چې كه چرې تاسو بيا هم احتراماً يو څيز چا ته وركوئ نو دا كتل لازمي دي چې آيا دغه څيز ستاسو ذاتي دى او كه د ټول قام. كه چرې ستاسو ذاتي وى نو بسم الله ستاسو خوښه. خو كه چرې د قام وي نو دا تاسو احتراماً چا ته تحفه كښې نشئ وركولى.
محترمو مشرانو! حقيقت دا دى چې هندكو (چې د پنجابي ژبې دويم نوم دې) د يو فيصد هندكيانو قامى قبائلى يا مذهبى ژبه نه ده. په  هندكيانو كښې څوك اعوان دى، څوك عباسى دى، څوك هزاروى دى، څوك څه دى او څوك څه دى. په دې كښې د يو قام يا قبيلې خپله ژبه هندكو نه ده نو آخر تاسو دا په كوم قانون د پښتونخوا په نصاب كښې شاملوئ. زمونږ مشرانو كه تاسو تاريخ اوګورئ نو څه موده مخكښې هم دغه شان په افغانستان كښې د څو مختلفو قامونو خلك (هزاروى، اُزبك وغيره) د درئ (فارسى ژبې لهجه) په ذريعه راغونډ كړى شول او نن هغه لهجه د پښتنو په خپل اباد كړى شوى ملك كښې د پښتو په ټكر دويمه غټه ژبه ده، او د پښتون قام په پرمختګ ئې داسې اثرات دي لكه څنګه اثرات چې په يوه غټه ونه د امربيل وي.
خوږو مشرانو! دا د پښتون قام د بې وسه كولو يو غټ سازش دى. خداى د پاره سترګې اوغړوئ، كه چرې ستاسو په وخت كښې دا سازش كامياب شو نو د پښتنو په تاريخ كښې به تاسو د پښتون قام غداران ياديږئ. خداى د پاره د پلار نيكه نوم مه شرموئ، تاسو زمونږ مشران يئ او مونږ نه غواړو چې ستاسو د لاسه د افغانستان د شاهى خاندان په شان دومره غټه غلطي اوشي او تاسو ورك شئ.