د پښتون قام په نامه

پښتنو رونړو اوس هم وخت شته. هم د نن د دے وخت نه د خپلو بچو پام نوى سائنسى علمونو او ټيكنالوجۍ طرف ته راوګرزوئ حٔكه هم دا صحيح طريقه ده. دا اسلام په ښه توګه د خدمت كولو او د خپل پښتون قام باعزته جوړولو، مونږ پښتانه يو خوا خو د اسلام سره د مينې دعوې كوو خو بل خوا ته د اسلام په صحيح توګه خدمت د پاره هيڅ قسمه عملى ګامونه نه اوچتوو، الله تعالىٰ په خپل كتاب قرآن مجيد كښې فرمائى (خلاصه) اے مسلمانانو د خپل حفاظت اوزار راواخلئ (سورة النساء٧١) آيا زمونږ سره د خپل حفاظت سامان شته چې مونږ پرې حٔان د دښمن نه بچ كړو؟ سوچ اوكړئ كه چرے ټيكنالوجى د اسرائيل، امريكې او يا د روس وى او قام د پښتون نو آيا دا كيدے شى چې د امريكې غوندې يو ملك د سو سمندرونو نه را تير اوزى او يو اسلامى ملك دړے وړے كړى، مونږ چغې صورے وهو چې اسرائيل دغسې او اسرائيل هغسې خو د هغه هيڅ نه شو كولى. ولې! اسرائيل ډير غټ ملك دے؟ نه د اسرائيل آبادى به زيات نه ٢٥ يا ٣٠ لاكهـ وى او بيا هم هغوى په مونږ پښتنو چې كم نه كم پينحٔه كروړه په دنيا آباد يو په تول درانه دى ولې؟ حٔكه چې نن د اسرائيل ماشوم ماشوم د نوى سائنسى علمونو نه په ډير ښه توګه خبر دے تر ننه پورې اسرائيل يعنى يهود قام كم او زيات ٣٦ زره غټ واړه چې پكې د نيوټن او آئن سټائن غوندې سائنسدانان ګډ دى راښكاره كړى دى. آيا مونږ پښتنو د سائنس پيژندلو كوشش كړے دے چې آخر سائنس څه ته وائى؟ حقيقت دا دې چې كومې خبرې الله تعالىٰ
سوچ اوكړې كه چرې زمونږ اسلام سره مينه وى او مونږ پښتانه حٔان ته د اسلام عسكر (فوجيان) وايو نو بيا مونږ د سائنسى علمونو او ريسرچ نه لرې ولې يو؟ ايا د اسلام دې عسكر (فوج) ته د نوى عسكرى مهارت يا د نوى ټيكنالوجى هيڅ ضرورت نشته؟ الله تعالىٰ په خپل كتاب قرآن كښې فرمائى (ترجمه) د يو قام حالت الله تعالىٰ نه بدلئ تر څو چې هغوى يې په خپله نه بدلئ (پاره ١٣ سورة الرعد.١١) نو اے پښتون قامه! د الله تعالىٰ رسۍ په كلكه سره اونيسئ او په خپل مينحٔ كښې يو شئ او كه د خپل قام د پاره نه وى نو كم از كم اسلام د خاطره خو نوى سائنسى علمونه او ټيكنالوجى حاصل كړئ. او د اسلام د دې خواو شاه پينحٔه كروړه پښتون فوج يو ساتلو د پاره د پښتو ژبې حفاظت اوكړئ. چې دې سره به د اسلام د دې فوج پيژندګلو برقرار وى. هم دا صحيح طريقه ده د اسلام په ښه توګه د خدمت.